Luister live
Klik op het icoon om direct mee te luisteren
Terugluisteren
Klik op het icoon om diensten terug te luisteren
zondag 25 Augustus
09:30 NGK - Ds. G. Bronsveld
14:30 GHK - nnb
 
zondag 1 september
09:30 NGK - Ds. G. Bronsveld
17:00 OP - Ds. G. Bronsveld
Tekst van de dag

Zondag 25 Augustus 2019
Hebreeen 12:3

Laat tot u doordringen hoe hij standhield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft.

Ontmoetingskerk - NGK Hattem

Fijn dat u onze website bezoekt. Via onze website willen we ons graag aan u voorstellen en u meer vertellen over onze gemeente en onze activiteiten.

Als Ontmoetingskerk in Hattem zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en zijn Woord. We streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in onze relaties met elkaar en in onze uitstraling naar de omgeving.

Zomermarktconcerten Andreaskerk Hattem 2019

Ook dit jaar is er tijdens de wekelijkse woensdagmiddagmarkt in de maanden Juli en  Augustus weer een reeks zomerse bespelingen van de Hattemer beiaard gevolgd door een bespeling van beide orgels in de Grote – of  Andreaskerk. 

Lees meer >>

Timon - dichterbij

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.   We zoeken in regio Zwolle in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangr...

Lees meer >>

Rommelmarkt voor Anne-Marij's DTS

2 4   A U G U S T U S   2 0 1 9  Foodkraam voor Anne-Marij's DTS   WAT?  Een rommelmarkt kraam met allerlei lekkere dingen zoals koffie, smoothies, belegde...

Lees meer >>