Luister live
Klik op het icoon om direct mee te luisteren
Terugluisteren
Klik op het icoon om diensten terug te luisteren
donderdag 25 mei
09:30 NGK - ds. G. Bronsveld
 
zondag 28 mei
09:30 NGK - ds. W. Louwerse
14:30 GHK - ds. G.J. Slotman
 
zondag 4 juni
09:30 NGK - ds. G. Bronsveld
14:30 GHK - ds. G. Bronsveld
Tekst van de dag

Donderdag 25 mei 2017
Handelingen 1:9-11

Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: ‘GalileeĆ«rs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Ontmoetingskerk - NGK Hattem

Fijn dat u onze website bezoekt. Via onze website willen we ons graag aan u voorstellen en u meer vertellen over onze gemeente en onze activiteiten.

Als Ontmoetingskerk in Hattem zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en zijn Woord. We streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in onze relaties met elkaar en in onze uitstraling naar de omgeving.

Jaarthema: Verbinding met elkaar

In de 20e eeuw vond een belangrijk deel van de geloofsoverdracht plaats via min of meer vaste vormen en groepen: Bijbellezen en bidden aan tafel, christelijke school, christelijke vriendengroep, kerkdiensten, catechese en jeugdwerk. Er is veel veranderd ondertussen. Lezen en bidden aan tafel staan onder druk door de verschillende agenda’s van de gezinsleden, het christelijk getuigenis ...

Lees meer >>