Terugluisteren
Klik op het icoon om diensten terug te luisteren
zondag 20 januari
09:30 NGK - Ds. W.H. Louwerse te Apeldoorn
14:30 NGK - Ds. J.J. Drijfhout
 
zondag 27 januari
09:30 NGK - Ds. G. Bronsveld
14:30 NGK - Ds. G. Bronsveld
Tekst van de dag

Vrijdag 18 januari 2019
Romeinen 8:16-17

De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen: wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister.

Ontmoetingskerk - NGK Hattem

Fijn dat u onze website bezoekt. Via onze website willen we ons graag aan u voorstellen en u meer vertellen over onze gemeente en onze activiteiten.

Als Ontmoetingskerk in Hattem zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en zijn Woord. We streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in onze relaties met elkaar en in onze uitstraling naar de omgeving.

Is er meer tussen hemel en aarde? (10 februari)

Is er meer tussen hemel en aarde dan de dingen die een mens met eigen ogen kan zien en met eigen oren kan horen? Deze vraag heeft Ineke van Dok-Mak van jongs af aan beziggehouden, omdat zij regelmatig beelden kreeg en stemmen hoorde die een ander niet bleek waar te nemen. Ook had zij dromen die later bleken uit te komen. Jarenlang zocht ze in allerlei richtingen om achter de oorsprong te kom...

Lees meer >>

collecte ZOA 20 januari

Momenteel staan ruim 14 miljoen Jemenieten – de helft van de totale bevolking van het land – aan de rand van een zware hongersnood. Volgens de VN dreigt dit zelfs de grootste humanitaire ramp ooit te worden als er niet snel noodhulp komt. Het betekent opnieuw een klap voor de al kwetsbare bevolking van Jemen. ZOA laat de Jemenieten...

Lees meer >>

WERELDGEBEDSDAG 1 maart

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 1 maart 2019. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Slovenië.

Het thema voor de volwassenenviering is: Welkom, God nodigt je uit. Wereldgebedsdag heeft een lange traditie: in 1887 riepen Amerikaanse vrouwen op tot een gebedsdag in hun land. Deze oproep is uitgegroeid tot een wereldwijde...

Lees meer >>

Gebedsweek voor de eenheid van de kerken (20-27 januari)

Van 20 – 27 januari 2019 wordt opnieuw de gebedsweek voor de eenheid van de kerken gehouden. Het is een prachtige gelegenheid om als christenen in Hattem uitdrukking te geven aan ons verlangen naar kerkelijke eenheid.

Op zondag 20 januari 2019 wordt in alle geloofsgemeenschappen in Hattem in de zondagse viering aandacht gegeven aan de gebedsweek en het thema.

Lees meer >>

Gespreksavond over Gods leiding in ons leven op 23 januari

Onze stagiair Annemarie de Roos belegt in het kader van haar studie een bezinningsavond, waarin ze met belangstellende gemeenteleden nadenkt over een geestelijk onderwerp. Ze heeft als thema gekozen: "Gods leiding in ons leven".

De eerste invalshoek op de avond is een Bijbels-theologisch perspectief. De tweede invalshoek is onze beleving en cultuur. Waar schuurt het? Waar...

Lees meer >>