Terugluisteren
Klik op het icoon om diensten terug te luisteren
zondag 23 februari
09:30 NGK - Ds. M. Biewenga
14:30 GHK - Ds. R. Knigge
 
zondag 1 maart
09:30 NGK - Ds. G. Bronsveld
14:30 OP - Ds. J.J. Drijfhout
Tekst van de dag

Vrijdag 21 februari 2020
Efeziers 2:19-21

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer.

Ontmoetingskerk - NGK Hattem

Fijn dat u onze website bezoekt. Via onze website willen we ons graag aan u voorstellen en u meer vertellen over onze gemeente en onze activiteiten.

Als Ontmoetingskerk in Hattem zijn we gericht op de constante, levende ontmoeting met de Here en zijn Woord. We streven ernaar dat die primaire gerichtheid op de Here doorwerkt in onze relaties met elkaar en in onze uitstraling naar de omgeving.

WERELDGEBEDSDAG op 6 maart 2020

De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 6 maart 2020. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

U wordt van harte uitgenodigd om deze viering met ons mee te beleven op vrijdagmiddag 6 maart 2020 om 15.00 uur in de grote zaal van Hanzeheerd “de Bongerd” (Koffie en thee vanaf 14.30 uur). Weet u welkom!

Comité Wer...

Lees meer >>

Kerkenraad afwezig 21-23 februari

Van vrijdag 21 februari t/m zondag 23 februari zullen wij als kerkenraad enkele dagen in een klooster verblijven. We hebben dit vorig jaar met elkaar afgesproken. Dit geeft ons de gelegenheid om tijd te nemen voor bijbellezen, gebed, stilte, om het leven in een klooster te ervaren en om elkaar nog beter te leren kennen. En we willen met elkaar doorpraten over het "kerk zijn" in de ...

Lees meer >>

Fragmenten uit de geschiedenis vanaf 1970, Aflevering 53

vervolg 1992   Het huwelijk van Johannes Tijssen en Henriette Agnes van der Laan vindt plaats op 23 september. De kerkelijke bevestiging vindt plaats in de Geref. kerk aan de Dorpsweg. Hans Tijssen gaat met ingang van dezelfde datum met belijdenisattestatie over naar de gemeente aan de Dorpsweg. De zendingscommissie organiseert eind september ...

Lees meer >>

Voorjaarsconcert Chr. Mannenkoor DEV op vrijdag 28 februari

o.l.v. Edwin Velvis in de Grote- of Andreaskerk.

Het mannenkoor bestaat 15 februari alweer 85 jaar en wil dit ook gedenken tijdens de komende concerten. Aan dit concert werken mee Anja Brons – fagot en Jorrit Woudt – orgel/piano.Zij spelen o.a. het 1e deel uit het Fagotconcert van Mozart, de Serenade uit Schwanengesang van Schubert maar ook uit Psalmen van nu en ...

Lees meer >>

DIGITAAL PAASPROJECT 2020

Vanuit team gemeenteopbouw starten we ook dit jaar weer met een paasproject. Het project zal dit keer een digitale vorm krijgen. Vanaf Aswoensdag (26 februari), de eerste dag van de 40-dagentijd, willen we u/jou dagelijks een filmpje sturen. We hebben hiertoe een heel gevarieerd aanbod aan filmpjes klaar staan.  Voor elke dag een moment van bezinning. Dat kan in de vorm van een lied, ee...

Lees meer >>

Start Veertigdagentijd

Woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd. Vanaf dat moment ontvangt iedereen die zich heeft aangemeld via WhatsApp dagelijks een filmpje. Ben je niet in het bezit van een mobiele telefoon of bekijk en beluister je de filmpjes liever op je computer dan volgen hieronder de links de eerste dagen, klik op de link terwijl je de toets Control houdt ingedrukt.

Woensd...

Lees meer >>

Voorjaarsconcert CMH heet “Libertadores” op 21 maart

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. In Hattem wordt dat groots herdacht en gevierd. Zo krijgen bijvoorbeeld de kinderen uit groep 8 het boek Oorlogswinter, de burgemeester gaat in maart langs de scholen om te praten over de oorlog en de bevrijding en op 18 april is er de hele dag wat te doen in het centrum en is er ‘s avonds een groot conce...

Lees meer >>

Team jeugd inventariseert ruimtewensen op 1 maart

Vanuit verschillende kanten bereiken ons geluiden dat we tegen de grenzen aanlopen van de mogelijkheden van de huidige ruimten/ zalen.

Om het jeugdwerk optimaal vorm te geven hebben we jeugdleden en jeugdleiders nodig: ·         Wil je een jeugdhonk? ·         Heb je als crècheleiding ander meubila...

Lees meer >>